Cristóbal Soler / Concordia Musicae

Cristóbal Soler
Cristóbal Soler

Organitzar l'orquestra

L’esquema d’organització de l’orquestra centra la marca del director Cristóbal Soler així com la seva editorial de música per a orquestra: Concordia Musicae.

Cristóbal Soler