Divuit escenes amb la Sílvia

Divuit escenes per a la Silvia
Divuit escenes per a la Silvia
Divuit escenes per a la Silvia

Divuit autors i un aniversari

El que ténen en comú totes les escenes d’aquest llibre és que en totes elles hi apareix la Sílvia.

Divuit diàlegs on la Sílvia parla amb divuit autors que s’han posat d’acord per felicitar-la pel seu aniversari.

Divuit escenes per a la Silvia