Teatro Calánime

Acció — Reacció

Logotip per a la companyia teatral Teatro Calánime.

Teatro Calánime